top of page

13 mei was ik bij NHradio om te vertellen over het 'Boekweit boeket', een  parfum met natuurlijke geuren uit de omgeving van Hilversum. Luister naar de uitzending en STEM MEE!

Boekweit en zijd

Geurkunstproject rond boekweit 2024

“Wijd en zijd" is een uitdrukking die aangeeft dat iets overal aanwezig is, zich over een grote afstand verspreidt of zich uitstrekt tot verre plaatsen.

  • Olfactory art video 'Memories of Buckwheat': an olfactory art collaboration met Hisako Inoue (JP) Geurbelevingen van boekweit uit Nederland en Japan

  • Boekweit geurkunstobjecten 

  • Het 'Boekweit Boeket': een gesamt-parfum gemaakt met inwoners van in en om Hilversum t.g.v. Hilversum 600  (in progress)

  • Smellmap 'Boekweit en zijd'

  • Boekweit, land en bijen: ontwikkeling boekweitakkertje op landgoed Drakenburg 

Het project in het kort:
Geurkunstproject Boekweit en zijd laat de bezoeker vanuit een artistieke, multi-zintuigelijke manier kennismaken met boekweit. In het project staat de geurbeleving van boekweit centraal.

Er is een geurkunstinstallatie die bestaat uit een art video, objecten en een tapisserie geïnspireerd op de groei en bloei van boekweit en de herinneringen hieraan.
Ook historische verhalen rond boekweit, bijen en boekweithoning komen aan bod.
Voor het evenementenjaar Hilversum 600 staat het maken van een gesamt-parfum in de planning en is daarvoor een smellmap gemaakt.
Momenteel wordt ook gewerkt aan de aanleg van een boekweitakkertje op landgoed Drakenburg in Baarn.

Uitgebreide beschrijving van het project 

​NB: Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet met de laatste ontwikkelingen.

Boekweit Maceraat  web_ Claudia de Vos Geurambassadeur.jpg

Het complete geurkunstproject Boekweit en zijd is vanaf 1 september 2024 te zien en te ruiken tijdens een solotentoonstelling van Claudia in het Religieus Humanistisch Centrum ‘Berg en Dal’ in Baarn.

Uitgebreide beschrijving

Olfactory storytelling

Storytelling is een manier om mensen aandacht te laten besteden aan iets door er een verhaal over te vertellen. Mensen kunnen zich veel sterker identificeren met verhalen, dan met abstracte taal. Dit is een belangrijk aspect van storytelling omdat het emoties en betrokkenheid kan oproepen, wat de boodschap effectiever maakt.
 

Geur heeft als enige zintuig een directe verbinding met dat deel van de hersenen waarin onze emoties en herinneringen zijn gezeteld. Door olfactory storytelling is er naast het beeldende verhaal (de kunst), geur om het verhaal te bekrachtigen.

 

Voor dit project breng ik door middel van olfactory storytelling een deel van het (Nederlands) Hilversums immateriële erfgoed onder de aandacht: het geurige verhaal van boekweit in al haar facetten. In het wapen van Hilversum zien we vier boekweitkorrels die de aanleiding waren voor de aanzet van dit kunstproject.

Kunstproject ‘Boekweit en zijd’ verhaald in olfactorische zin en smaak over boekweit als duurzaam historische voedingsbron voor mens en bijen, en wordt op een aantal manieren vormgegeven. De installatie bestaat uit een art video, (olfactorische) tapisserieën en objecten, geïnspireerd op de groei en bloei van boekweit.

 

De art video toont ook de relatie met Japan. Japan en Nederland hebben een lange en historische band. Boekweit is een (pseudo) graan dat zowel in Nederland als Japan een belangrijke voedingsbron was/is. Bij de art video wordt de bezoeker uitgenodigd tot het ruiken van diverse boekweitproducten en het delen van de eigen herinnering.

 

Ook wordt het ‘Boekweit boeket’ – een Hilversums omgevingsparfum met een hart van boekweit- in samenwerking van de bewoners van Hilversum vormgegeven (je kunt hierover meestemmen op een aantal data en locaties) en is de aanleg van een boekweitakkertje (zie kaart- smellmap) in ontwikkeling.

 

Memories of buckwheat

Olfactory art video 'Memories of Buckwheat': an olfactory art collaboration with Hisako Inoue (JP) 

In deze video heb ik samengewerkt met mijn Japanse geurkunstcollega Hisako Inoue uit Tokyo. 

Japan en Nederland hebben een lange en historische band. Boekweit is een (pseudo) graan dat zowel in Nederland als Japan een belangrijke voedingsbron was en is.
 
Voor de video zijn mensen uit verschillende leeftijdsgroepen en achtergronden benaderd. In Japan heeft Hisako mensen geïnterviewd terwijl ik dit In Nederland deed. Zowel de Nederlandse als de Japanse ‘proef’ (ruik) personen hebben bereidingen van boekweitgerechten aangeboden gekregen waarbij we we de persoonlijke expressie van de geur- en smaakbeleving van boekweit hebben vastgelegd. We zien en horen persoonlijke verhalen en herinneringen die de geur- en smaak hebben opgeroepen; “Memories of Buckwheat’.
 
Door deze video verbinden we werelden die uiterlijk zo verschillen, maar ons tegelijkertijd ons allemaal tonen vanuit onze menselijke behoefte aan voedsel en het waarderen daarvan; het ruiken en proeven.

 

 'Anne- Marie sniffing', Still from 'Memories of Buckwheat'  Image: Claudia de Vos - Hilversum.media

De bezoeker kan bij de video ook de diverse boekweit bereidingen ruiken die de deelnemers ook hebben geroken.

 

Wat is jouw herinnering?

De bezoeker kan dit delen in ons gastenboek op de tentoonstelling.

Inmiddels hebben de eerste bezoekers hun persoonlijke verhalen en herinneringen gedeeld, deze kunnen straks aan het einde van het project gelezen worden op deze pagina. 

CREDITS

De ART video is mede mogelijk gemaakt door Hilversum.media (Hilversum, Nederland) en  ONO point ART Space (Tokyo, Japan).

Met dank aan onze participanten die zich zo welwillend hebben laten filmen, in volgorde van verschijning:

Maen, Nikki van Biemen, Hiroaki Hattori. Stefan Snijders, Anne-Marie Nijs, Rintaro Hara, Andy Heitinga, Agnes Meijs enYouichi Seito.

making of memories of buckwheat  .jpeg

NAAR GALLERY:
B
ezoekers beleven de video tijdens de première van Memories of Buckwheat in Loods 6 in Amsterdam.

Making of 'Memories of Buckwheat' : Claudia met participant Maen in de studio van Hilversum.media

Boekweit boeket

Hilversums gesamt-omgevingsparfum ‘Boekweit boeket’

De geuren die voor het ‘Boekweit boeket’ worden gebruikt zijn afkomstig van aromatische oliën van planten en essenties van natuurlijke materialen.
 
Voor de opzet van het omgevingsparfum heb ik gekozen voor natuurlijke geuren van planten die geassocieerd kunnen worden met de natuur in en om rond Hilversum, of daadwerkelijk hier groeien, met als hart de geur van Boekweit. Boekweit heeft van zichzelf geen sterke geur, maar wordt vooral gebruikt als ‘drager’ van geuren. Geroosterd heeft boekweit een nootachtige geur, en vers geoogst komen tonen van hooi naar boven.
Zie de 'SMELLMAP' voor een overzicht van de locaties en van de geuren.

De komende tijd gaat de selectie van deze plantengeuren langs uw neuzen: de bewoners van in en rond Hilversum. Iedereen mag zijn of haar voorkeur uitspreken en aangeven welke geur in het ‘Boekweit boeket’ thuis vindt horen. Zodoende heeft u invloed op de uiteindelijke samenstelling van het omgevingsparfum.
 
Je mag je voorkeur aangeven door, nadat je de geuren hebt geroken, een formulier in te vullen. Op basis van de stemmen wordt de uiteindelijke verhouding van de geur gegenereerd.
Wil je meestemmen? Zie data  en locaties

 

‘Boekweit boeket’ – het omgevingsparfum van Hilversum en omgeving- zal worden gepresenteerd op de opening van de tentoonstelling ‘Boekweit en zijd’ in september 2024.

smellmap

SMELLMAP 
Overzicht van geuren uit de natuur in en om Hilversum

WEBSITE Smell map natuaral scents Hilversum.jpg
Natuurlijke Geurindeling SMELLMAP Hilversum _ Claudia de Vos.png

De BOEKWEIT en ZIJD smellmap is gebaseerd op natuurlijke geuren die te vinden zijn in en om de omgeving van Hilversum. De geuren zijn geselecteerd op toepassing in het 'Boekweit boeket' ; een gesamt-omgevingsparfum waarover de bewoners in en om Hilversum mogen meestemmen. De geuren zijn afkomstig van aromatische oliën van planten en essenties van natuurlijke materialen. Op de kaart kun je de locaties vinden waar je de geur kunt aantreffen.

SMELLMAP

Een Smellmap is een manier om geur in een omgeving in kaart te brengen.

Kate McLean (PHD, UK) heeft hier in de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ik wil ihaar graag bedanken voor haar intensieve werk en inspiratie om op deze wijze geurervaringen uit de omgeving bewust te maken.

Meestemmen parfum

Meestemmen over het 'Boekweit boeket'?
Data en locaties:

Suggestie voor een natuurlijke geur die in het boekweit boeket zou moeten thuishoren?
Mail je suggestie! 

Boekweitakkertje
web 3 Krachtig ploegen boekweitakker.jpg

Het Boekweit akkertje

Geurige boekweit en blije bijen op een duurzaam landgoed

Landgoed Drakenburg, Baarn

1-14 mei

Het omploegen van de akker

Inmiddels is er een start gemaakt met het boekweitakkertje! Eerst is met ecoloog Job van het Drakenburg-team gekeken naar het meest geschikte stuk grond voor de boekweit. Toen dat was gevonden heeft op 14 mei tuinman Wilco, met veel mens- en daadkracht, met de handploeg  (een soort tractor waar je achter loopt) het aanstaande akkertje van ongeveer 100 m2  omgeploegd. De grond is daarna schoon geharkt en mag nu even 'rusten'.

14 mei- 4 juni

Het zaaibed klaarmaken

Na de rust wordt het akkertje opnieuw doorgewerkt met de handploeg  (Wilco: "Om 'm mooi donker te krijgen') waarna het 'onkruid'  wordt weg geschoffeld. 

Intussen zijn onze bijen die op het landgoed staan, druk bezig met plannetjes om te gaan zwermen. Onze taak om dit in goed banen te leiden door de kast die het drukste bezig is, op te splitsen in twee volkjes.

 

5 juni

Inzaaien

Als het weer meezit gaat Wilco op 5 juni de boekweit inzaaien!

September?

Groei en bloei

Wanneer alles loopt zoals we wensen kunnen de bijen straks gaan snoepen van de boekweit. Hoe gaaf zou het zijn om de boekweit terug te kunnen ruiken (en misschien proeven) in hun honing!

  • Instagram
Gallery

Gallery 'Boekweit en zijd'

Première Olfactory  Art video ' Buckwheat memories'

Loods 6 Amsterdam, 19 april 2024

bottom of page